ชีวิตในรั้ว KOSEN

ด้านสวัสดิการ

อาคารชิยูไคคัง

อาคารชิยูไคคังเป็นสิ่งอำนวยสะดวกที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและสวัสดิการให้แก่นักศึกษาและคณาอาจารย์ ที่ชั้น 1 ของอาคารมีโรงอาหารและร้านขายของ ส่วนที่ชั้น 2 มีห้องพยาบาล ห้องให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา และห้องจัดกิจกรรม
ที่ห้องพยาบาลชั้น 2 จะมีพยาบาล (ทำงานเต็มเวลา) เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ ได้รับบาดเจ็บ ฯลฯ และที่ห้องให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา ก็ได้จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ (ทำงานเต็มเวลา) ไว้คอยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

  • ร้านขายของ

  • โรงอาหาร

  • ห้องพยาบาล

  • พื้นที่ Free-space ด้านข้างของอาคารชิยูไคคัง

  • ห้องปรึกษาส่วนตัว

  • ห้องปรึกษาเป็นกลุ่ม

ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน เป็นธรรมดาที่นักศึกษาวัยรุ่นซึ่งอยู่ในช่วงที่อารมณ์อ่อนไหวจะเกิดความวิตกกังวลหรือไม่สบายใจในเรื่องต่าง ๆ ที่สถาบันเราได้จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยรับมือให้คำปรึกษาที่ “ห้องให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา” และนอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนสามารถเข้าไปใช้บริการห้องให้คำปรึกษาได้อย่างอุ่นใจ พร้อมกับเตรียมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการคุกคาม หรือ harassment ไว้ด้วยเช่นกัน

หอพัก

หอพักของ KOSEN เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความเป็นมนุษย์ของตนเองไปพร้อมกับพัฒนาธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์พร้อมผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนักศึกษาอื่นภายใต้การดูแลของสถาบัน

หอพักของสถาบันเราใช้ชื่อว่าหอพัก “ยูโฮเรียว” รองรับนักศึกษาได้ 225 คน มี 4 อาคาร คือ หอพักนักศึกษาชาย “ชินยูคัง” กับ “เซยูคัง” และหอพักนักศึกษาหญิง “ชิโฮคัง” กับ “โฮะคุยูคัง”

มีโรงอาหารและอาหารวันละ 3 มื้อทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด และก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ห้องสำหรับพูดคุย ห้องครัวแบบง่าย ๆ และห้องครัวสำหรับนักเรียนต่างชาติ ฯลฯ

งานประจำปีของหอพัก “ยูโฮเรียว”

เทศกาลหอพัก

เมษายน ปาร์ตี้ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก
ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย
มิถุนายน ทำความสะอาดสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ประชุมผู้ปกครอง
พฤศจิกายน กิจกรรมนันทนาการ
ธันวาคม กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาหอพัก
กุมภาพันธ์ ปาร์ตี้เลี้ยงส่งนักศึกษาที่จบการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

เมษายน พิธีเข้าเรียน, พิธีเปิดเรียน, พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, ตรวจสุขภาพประจำปี
พฤษภาคม
มิถุนายน
การสอบคัดเลือกนักศึกษาแนะนำเข้าหลักสูตรขั้นสูง, การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าหลักสูตรขั้นสูง, การสอบคัดเลือกเข้าหลักสูตรขั้นสูงสำหรับบุคคลทำงาน, การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1, ทัศนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 3
กรกฎาคม การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ, สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1
สิงหาคม
กันยายน
ปิดเรียนช่วงฤดูร้อน, การแข่งขันพลศึกษา KOSEN ระดับประเทศ, การสอบเทียบโอน, อบรมภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย, อบรมภาษาอังกฤษที่อังกฤษ, งานเปิดบ้าน (Open-house) 1 วัน, การแลกเปลี่ยนกับ Chosun College of Science & Technology
ตุลาคม งานแข่งกีฬาภายใน, การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ KOSEN ระดับภาค, การประกวดแข่งขันเขียนโปรแกรม KOSEN ระดับประเทศ, เทศกาล “ชิโคไซ” ประจำปี, ทัศนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 1, ทัศนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 2
พฤศจิกายน การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2, ทัศนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 4
ธันวาคม งานชื่นชมงานศิลป์, ปิดเรียนช่วงฤดูหนาว, คอนเสิร์ตปีใหม่, การสอบคัดเลือกนักศึกษาแนะนำเข้าหลักสูตรปกติ
กุมภาพันธ์ สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2, นำเสนอผลงานวิจัยพิเศษของหลักสูตรขั้นสูง, การสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปกติ, การสอบคัดเลือกพิเศษสำหรับคนญี่ปุ่นที่กลับจากต่างประเทศ, การสอบคัดเลือกพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ
มีนาคม นำเสนอผลงานวิจัยจบการศึกษาของหลักสูตรปกติ, พิธีปิดเรียน, พิธีจบและพิธีสำเร็จการศึกษา, วันหยุดช่วงปลายปีและปีใหม่, อบรมภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซีแลนด์, จัดส่งนักศึกษาไป INSA de Rouen ที่ประเทศฝรั่งเศส