• HOME
  • ชีวิตในรั้ว KOSEN

ชีวิตในรั้ว KOSEN

กิจกรรมนักศึกษา

นักเรียนในชมรมและกลุ่มวัฒนธรรมมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานนำเสนอในงานเทศกาลวัฒนธรรมสำหรับ KOSEN ในภูมิภาคคันโตและจังหวัดนะงะโนะและจังหวัดนีงะตะ, เทศกาลงานศิลป์แห่งสหพันธ์วัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดอิบารากิ และการจัดนิทรรศการอื่น ๆ ของสถาบัน ส่วนชมรมและกลุ่มเล่นกีฬาก็เข้าร่วมแข่งกีฬาแต่ละประเภทในการแข่งขันกีฬา KOSEN หรือ สหพันธ์พลศึกษาโรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดอิบารากิ

เทศกาล “ชิโคไซ” ประจำปี

งานแข่งกีฬาภายใน

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ KOSEN (หรือ Robo-con)
http://www.official-robocon.com/ (Japanese)

การประกวดแข่งขันเขียนโปรแกรม KOSEN (หรือ Pro-con)
http://www.procon.gr.jp/ (Japanese)

นักศึกษาต่างชาติ

ทริปท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ

ทริปจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ด้านสวัสดิการ

อาคารชิยูไคคัง

อาคารชิยูไคคังเป็นสิ่งอำนวยสะดวกที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและสวัสดิการให้แก่นักศึกษาและคณาอาจารย์ ที่ชั้น 1 ของอาคารมีโรงอาหารและร้านขายของ ส่วนที่ชั้น 2 มีห้องพยาบาล ห้องให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา และห้องจัดกิจกรรม

ที่ห้องพยาบาลชั้น 2 จะมีพยาบาล (ทำงานเต็มเวลา) เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ ได้รับบาดเจ็บ ฯลฯ และที่ห้องให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา ก็ได้จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ (ทำงานเต็มเวลา) ไว้คอยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

ร้านขายของ

โรงอาหาร

ห้องพยาบาล

พื้นที่ Free-space ด้านข้างของอาคารชิยูไคคัง

ห้องปรึกษาส่วนตัว

ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน เป็นธรรมดาที่นักศึกษาวัยรุ่นซึ่งอยู่ในช่วงที่อารมณ์อ่อนไหวจะเกิดความวิตกกังวลหรือไม่สบายใจในเรื่องต่าง ๆ ที่สถาบันเราได้จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยรับมือให้คำปรึกษาที่ “ห้องให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา” และนอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนสามารถเข้าไปใช้บริการห้องให้คำปรึกษาได้อย่างอุ่นใจ พร้อมกับเตรียมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการคุกคาม หรือ harassment ไว้ด้วยเช่นกัน

ห้องปรึกษาเป็นกลุ่ม

หอพัก

หอพักของ KOSEN เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความเป็นมนุษย์ของตนเองไปพร้อมกับพัฒนาธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์พร้อมผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนักศึกษาอื่นภายใต้การดูแลของสถาบัน

หอพักของสถาบันเราใช้ชื่อว่าหอพัก “ยูโฮเรียว” รองรับนักศึกษาได้ 225 คน มี 4 อาคาร คือ หอพักนักศึกษาชาย “ชินยูคัง” กับ “เซยูคัง” และหอพักนักศึกษาหญิง “ชิโฮคัง” กับ “โฮะคุยูคัง”

มีโรงอาหารและอาหารวันละ 3 มื้อทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด และก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ห้องสำหรับพูดคุย ห้องครัวแบบง่าย ๆ และห้องครัวสำหรับนักเรียนต่างชาติ ฯลฯ

งานประจำปีของหอพัก “ยูโฮเรียว”

เทศกาลหอพัก

เมษายน:
ปาร์ตี้ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก, ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย

มิถุนายน:
ทำความสะอาดสภาพแวดล้อมโดยรอบ, ประชุมผู้ปกครอง

พฤศจิกายน:
กิจกรรมนันทนาการ

ธันวาคม:
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาหอพัก

กุมภาพันธ์:
ปาร์ตี้เลี้ยงส่งนักศึกษาที่จบการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

เมษายน: พิธีเข้าเรียน, พิธีเปิดเรียน, พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, ตรวจสุขภาพประจำปี
พฤษภาคม มิถุนายน: การสอบคัดเลือกนักศึกษาแนะนำเข้าหลักสูตรขั้นสูง, การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าหลักสูตรขั้นสูง, การสอบคัดเลือกเข้าหลักสูตรขั้นสูงสำหรับบุคคลทำงาน, การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1, ทัศนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 3
กรกฎาคม: การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ, สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1
สิงหาคม กันยายน: ปิดเรียนช่วงฤดูร้อน, การแข่งขันพลศึกษา KOSEN ระดับประเทศ, การสอบเทียบโอน, อบรมภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย, อบรมภาษาอังกฤษที่อังกฤษ, งานเปิดบ้าน (Open-house) 1 วัน, การแลกเปลี่ยนกับ Chosun College of Science & Technology
ตุลาคม: งานแข่งกีฬาภายใน, การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ KOSEN ระดับภาค, การประกวดแข่งขันเขียนโปรแกรม KOSEN ระดับประเทศ, เทศกาล “ชิโคไซ” ประจำปี, ทัศนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 1, ทัศนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 2
พฤศจิกายน: การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2, ทัศนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 4
ธันวาคม: งานชื่นชมงานศิลป์, ปิดเรียนช่วงฤดูหนาว, คอนเสิร์ตปีใหม่, การสอบคัดเลือกนักศึกษาแนะนำเข้าหลักสูตรปกติ
กุมภาพันธ์: สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2, นำเสนอผลงานวิจัยพิเศษของหลักสูตรขั้นสูง, การสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปกติ, การสอบคัดเลือกพิเศษสำหรับคนญี่ปุ่นที่กลับจากต่างประเทศ, การสอบคัดเลือกพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ
มีนาคม: นำเสนอผลงานวิจัยจบการศึกษาของหลักสูตรปกติ, พิธีปิดเรียน, พิธีจบและพิธีสำเร็จการศึกษา, วันหยุดช่วงปลายปีและปีใหม่, อบรมภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซีแลนด์, จัดส่งนักศึกษาไป INSA de Rouen ที่ประเทศฝรั่งเศส
PAGE TOP